CUSTOM ORDER PROCESS

Det är nu enklare än någonsin att ha dina tävlingskläder precis som du föreställer dig det. Freem Sweden erbjuder en skräddarsydd designtjänst för kunder som standard. Vårt team arbetar en på en med dig för att till fullo förstå och förverkliga dina individuella designmål och krav. Om du har en design du, eller din egen designer redan har genomfört, kan den skickas till oss för godkännande och offert.

Låt oss hjälpa dig att göra din nya Custom design skräddarsydda passform.

Processen:

 1. Välj en layout du gillar bland alternativen HÄR
 2. Bestäm vilka färger du vill ändra med hjälp av diagrammet som visas HÄR
 3. Skicka layoutnummer, färger, förarnamn och flagga till james@freemsweden.se 
 4. Skicka sponsor- och teamlogotyper i vektorformat till james@freemswede.se
 5. Ge Freem tid för Freem Magic och förvänta dig ett e-postmeddelande med din nya layout snart
 6. Om du känner att det är bättre att få hjälp före dessa stadier, följ stegen nedan

 

 1. Kontakta oss via e-post och ange vilka föremål du är intresserad av.
 2. Vi kommer att svara med några snabba frågor för att helt förstå designmålen, begära alla logotyper vi kan behöva från dig, samt färgval. Vi kommer också att förse dig med vårt skräddarsydda storleksformulär som du kan fylla i medan vi arbetar med din design.
 3. Slutförda första utkast skickas vanligtvis in för ditt godkännande inom 48 timmar.
 4. När kunden har godkänt designen skickas designen till Italien för slutgiltigt tekniskt godkännande och offert.
 5. Faktura skickas till kund för godkännande och betalning.
 6. Produktionen börjar
 7. Leverans inom ~5 veckorLåt oss hjälpa dig att göra din nya skräddarsydda skräddarsydda sko.

 1. Hitta layouten på våra S19-skor HÄR
 2. Välj vilka färger du vill använda HÄR
 3. Skicka informationen gällande färger och storlekar till james@freemsweden.se
 4. Skicka eventuella sponsor- eller lagloggor i vektorformat till james@freemsweden.se
 5. Ge Freem tid för Freem Magic och förvänta dig ett e-postmeddelande med din nya layout snart
 6. Om du känner att det är bättre att få hjälp före dessa stadier, följ stegen nedan

 

 1. Kontakta oss via e-post och ange vilka föremål du är intresserad av.
 2. Vi kommer att svara med några snabba frågor för att helt förstå designmålen, begära alla logotyper vi kan behöva från dig, samt färgval. Vi kommer också att förse dig med vårt skräddarsydda storleksformulär som du kan fylla i medan vi arbetar med din design.
 3. Slutförda första utkast skickas vanligtvis in för ditt godkännande inom 48 timmar.
 4. När kunden har godkänt designen skickas designen till Italien för slutgiltigt tekniskt godkännande och offert.
 5. Faktura skickas till kund för godkännande och betalning.
 6. Produktionen börjar
 7. Leverans inom ~5 veckor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

It's now easier than ever to have your racewear exactly as you imagine it. Freem Sweden offers a bespoke design service for clients as standard. Our team works one on one with you to fully understand and realise your individual design goals and requirements. If you have a design you, or your own designer has already completed, it can be sent to us for approval and a quotation. 

Let us help you make your new Custom design bespoke fitting suit.

The process:

 1. Choose a layout you like from the options HERE
 2. Decide which colours you would like to change using the chart shown HERE
 3. Send Layout number, colours, drivers name and flag to james@freemsweden.se
 4. Send sponsor and team logos in a vector format to james@freemswede.se
 5. Give Freem time for the Freem Magic and expect an email back with your new layout soon
 6. If you feel its better to have help before these stages follow the steps below 

 

 1. Contact us via email indicating which items you're interested in.
 2. We'll reply with a few quick questions to fully understand the design goals, request any logo files we may need from you, as well as colour selections. We will also supply you with our bespoke size form for you to complete while we work on your design.
 3. Completed first drafts are typically submitted for your approval within 48-hours.
 4. Once client approves the design, the design is sent to Italy for final technical approval, and quote. 
 5. Invoice is sent to client for approval and payment.
 6. Production begins
 7. Delivery in ~5 weeks

 

Let us help you make your new Custom design bespoke fitting shoe.

 1. Find the layout of our S19 Shoes HERE
 2. Choose which colours you would like to use HERE
 3. Send the information regarding colours and sizes to james@freemsweden.se
 4. Send any sponsor or team logos in a vector format to james@freemsweden.se
 5. Give Freem time for the Freem Magic and expect an email back with your new layout soon
 6. If you feel its better to have help before these stages follow the steps below 

 

 1. Contact us via email indicating which items you're interested in.
 2. We'll reply with a few quick questions to fully understand the design goals, request any logo files we may need from you, as well as colour selections. We will also supply you with our bespoke size form for you to complete while we work on your design.
 3. Completed first drafts are typically submitted for your approval within 48-hours.
 4. Once client approves the design, the design is sent to Italy for final technical approval, and quote. 
 5. Invoice is sent to client for approval and payment.
 6. Production begins
 7. Delivery in ~5 weeks